Jesteś tutaj: Home » Kultura » Sztuka » Konferencja SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTO 

Konferencja SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTOCENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI

Konferencja SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTO wpisuje się w dyskusję nad wdrożeniem szeroko zakreślonego programu sztuki w przestrzeni publicznej Warszawy. Czołowi eksperci, artyści, architekci, pracownicy administracji miejskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podczas kilkudniowych spotkań będą dyskutowali i dzielili się swoimi doświadczeniami. 

Zderzając ze sobą różne perspektywy myślenia o sztuce w przestrzeni publicznej, tym samym prowadzimy do dialogu o celach, wartościach i problemach, jakie ta sztuka stawia przed artystą, twórcą, organizatorem, urzędem miejskim, jednostkami finansującymi, odbiorcą, a wreszcie samym miastem i jego mieszkańcami.

Sztuka w przestrzeni publicznej jako inna forma ekspresji artystycznej jest jednym z licznych objawów ewolucji koncepcji sztuki w dobie nowoczesnej. Opuszczając galerie i muzea, sztuka wychodzi na spotkanie widza do przestrzeni miejskich w różnych formach takich jak street art, instalacje, czy eventy oparte na uczestnictwie widzów. Zderzenie z widzem w nowej, mniej bezpiecznej dla sztuki przestrzeni, doprowadziło do przewartościowania pojęć estetyki sztuki, jak i jej roli. Obecnie sztuka w przestrzeni publicznej jest barometrem miasta, wskazując na złożoność miejskich relacji, pobudza do dyskusji oraz stanowi komentarz aktualnych wydarzeń.
Nawiązując do pytań o istotę sztuki, Tom Finkelpearl rozpoczyna konferencję pytając: dla kogo jest ta sztuka tworzona... dla artystów i świata artystycznego... czy dla uczestników i mieszkańców danej przestrzeni? czy stanowi element odnowy urbanistycznej... czy jest praktyczna? Starając się udzielić odpowiedzi na te pytania, Tom Finkelpearl, jeden z czołowych specjalistów w dziedzinie sztuki w przestrzeni publicznej, dyrektor Queens Museum of Art w Nowym Jorku, bazuje na swych ogromnych doświadczeniach jako inicjator licznych projektów i happeningów w przestrzeni miejskiej. 

Odmienna perspektywa zostanie przedstawiona przez Charlotte Cohen, organizatorkę licznych przedsięwzięć w dziedzinie sztuki publicznej w USA oraz Europie, obecnie związaną z administracją Baraka Obamy. Przenosząc dyskusję z Nowego Jorku do Warszawy, przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy, omówią zagadnienie sztuki publicznej w kontekście Warszawy oraz problemy praktyczne, jakie ona stawia, w tym prawne i infrastrukturalne. Temat integracji sztuki w miejscach publicznych z politykami i społecznościami lokalnymi poruszy Jakub Szczęsny. Dodatkowo, o projektach artystycznych  realizowanych w Polsce i za granicą przez organizację non-profit opowieMagdalena Materna, Prezes Fundacji Open Art Projects. 

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, podczas których Tom Finkelpearl i Charlotte Cohen będą zgłębiać tematykę sztuki publicznej posługując się konkretnymi przykładami z własnego doświadczenia oraz przykładami zaproponowanymi przez uczestników. Warsztaty przeznaczone dla urzędników miejskich, pracowników urzędów dzielnicowych, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych stanowią istotny krok w nawiązaniu bezpośredniego dialogu pomiędzy uczestnikami.


---