Jesteś tutaj: Home » Kultura » Teatr » Nabór na Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny Teatr 

Nabór na Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny Teatr

Nabór na Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny „Teatr”
Do 4 lutego 2011 trwa nabór na kurs „Teatr”
Ucz się od najlepszych!
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki szkoli nowych instruktorów! Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny „Teatr” to oferta stworzona dla osób pragnących uzyskać licencję instruktora grup teatralnych.

Poznaj tajniki reżyserii, uzyskaj szlif aktorski, naucz się pracować w grupie – i z grupą, wykorzystując drzemiący w niej potencjał! Zapraszamy na dwuletni kurs o profilu „Teatr”. Jest to szkolenie prowadzone przez wybitnych specjalistów z warszawskiej Akademii Teatralnej, Instytutu Sztuki i

Polskiej Akademii Nauk, przygotowujące do zawodu instruktora teatralnego. Kurs skierowany jest do nauczycieli, animatorów kultury i wszystkich osób pragnących w fachowy sposób prowadzić amatorskie grupy teatralne. Zajęcia opierają się na specjalne skonstruowanym programie, w którym oprócz „tradycyjnych” zajęć teatralnych i teatrologicznych znalazły się przedmioty, podczas których słuchacze nabywają umiejętności pacy z podopiecznymi: pedagogika, psychologia i socjologia.  Zajęcia urozmaicane są wizytami w teatrach i muzeach. Wyjątkową atrakcją kursu są odbywające się na scenie Opery Narodowej w Warszawie zajęcia z piosenki aktorskiej. Oprócz zagłębiania się w świat sztuki, uczestnicy poznają także sposoby funkcjonowania w rzeczywistości administracyjnej dzięki zajęciom takim jak „Zarządzanie w kulturze”, podczas których omówione zostaną m.in. sposoby pozyskiwania środków na działalność kulturalną.

Zapoznaj się z programem Kursu »

Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym (705 godz.). Okres nauki trwa dwa lata i obejmuje 17 sesji trzydniowych (piątek-sobota-niedziela) i 3 stacjonarne sesje siedmiodniowe. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kursie proszone są o przesłanie do Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki (ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa) następujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2011 r.:

Podanie o przyjęcie (do pobrania poniżej)
Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
Zaświadczenie lekarskie
4 podpisane fotografie

Rekrutacja na kurs odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Opłatę w wysokości 50 zł należy uiścić przed rozmową kwalifikacyjną u sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje:

prezentacja fragmentu prozy
prezentacja poezji
ogólna rozmowa z kandydatem

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w ostatni weekend lutego. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, a absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończenia IKK wydawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. Ukończenie kursu jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego specjalistycznego.

Opłata za kurs to 6 000 zł (za dwa lata). Istnieje możliwość płatności ratalnej – 250 zł (sesja trzydniowa), 580 zł (sesja siedmiodniowa).

DO POBRANIA:

Podanie o przyjęcie

Karta uczestnika

Koordynator kursu: Norbert Próźniewski
tel. 22 586 42 21

---