Jesteś tutaj: Home » Kobieta » Seks-rety » Styl życia i antykoncepcja kobiet 

Styl życia i antykoncepcja kobiet

W listopadzie i grudniu 2009 roku instytut badawczy GFK, na zlecenie firmy Bayer Schering Pharma, przeprowadził ogólnoeuropejską ankietę „Pan EU Study”, dotyczącą stosowania i wiedzy na temat antykoncepcji wśród kobiet. Badaniu poddano mieszkanki 18 krajów Europy, w tym Polski, oraz Kanady.  Poniżej przedstawiamy wybrane wyniki badania, z podziałem na zagadnienia takie jak:

Styl życia kobiet/poglądy na życie:
Większość badanych Europejek deklaruje, że: jest bardzo prorodzinna (średnia w Europie 93%), ważny jest dla nich wygląd i uczucie bycia atrakcyjną (średnia w Europie 90%) oraz osiągnięcie sukcesu zawodowego (średnia w Europie 82%). Najmniej istotne spośród wybieranych wartości i elementów stylu życia są: aktywność fizyczna (średnia 38%) oraz religia (średnia 44%).
Badanie pokazuje, że dla współczesnych kobiet istotne jest planowanie życia i samorealizacja. 80% Europejek odpowiedziało, że zazwyczaj dokładnie planuje, a nie ufa przypadkowym rozwiązaniom.
Rodzina jest najważniejsza dla Polek i Turczynek (po 98%), Ukrainek (97%) oraz Rosjanek (96%). Do osiągnięcia sukcesu w pracy dążą najbardziej Portugalki (95%), Austriaczki (91%) i Greczynki (90%).
Dla Polek rodzina, wygląd i sukces zawodowy są prawie równoważne – 98% ankietowanych odpowiedziało, że najważniejsza jest dla nich rodzina, 97% – że wygląd i uczucie bycia atrakcyjną, a 92 % chce osiągnąć sukces zawodowy.
Polki mają jeden z najniższych wyników w Europie jeśli chodzi o dbałość o zdrowie (44%) oraz uprawianie sportu (38%). Podobne wyniki mają tylko mieszkanki Norwegii (dbanie o zdrowie deklaruje 35%, a uprawianie sportu – 38%) i Holandii (dbanie o zdrowie – 40%, uprawianie sportu – 45%).

Masa ciała:
Jak pokazuje badanie, w Europie najwięcej jest kobiet o wadze 51-60 kg (33%) i 61-70 kg (28%). 10% kobiet z Europy waży mniej niż 50 kg, a 15% – 61-70 kg.
9% badanych Polek waży mniej niż 50 kg. Najwięcej jest kobiet w przedziale 51-60 kg – 40%. Do wagi 61-70 kg przyznało się 30% respondentek.

Satysfakcja z obecnej masy ciała:
Badanie pokazuje, że Europejki nie są zadowolone ze swojej wagi. Taką odpowiedź wskazało średnio 58% respondentek.
Najbardziej usatysfakcjonowane swoją wagą są mieszkanki Portugalii – potwierdziło to 59%. Natomiast największe niezadowolenie z masy ciała jest wśród Szwedek – 68%.
60% Polek nie jest zadowolonych ze wskazań wagi. Analogiczną odpowiedź wskazały Hiszpanki (60%), podobną: Rosjanki (61%), Francuzki i Niemki (po 62%).

Częstotliwość ćwiczeń fizycznych:
Średnio 32% badanych kobiet z Europy nie ćwiczy wcale, a 19% – raz w tygodniu. Na ćwiczenia 3 razy w tygodniu decyduje się tylko 13% respondentek.
26% Polek ćwiczy jeden raz w tygodniu, 3 razy w tygodniu – 15%, a 4-5 razy – 10%. 24% Polek nie uprawia sportu w ogóle.

Częstotliwość stosunków seksualnych:
37% Europejek odpowiedziało w badaniu, że uprawia seks częściej niż raz w tygodniu. Do stosunku raz w tygodniu przyznało się 17% respondentek. 15% robi to kilka razy w miesiącu, a 9% okazjonalnie.
Najczęściej, spośród badanych Europejek, seks uprawiają Rosjanki – 49% badanych odpowiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Turcja, Dania i Portugalia są krajami, gdzie najwięcej badanych podało odpowiedź, że w ogóle nie odbywa stosunków seksualnych – 12%.
43% badanych Polek odpowiedziała, że odbywa stosunek seksualny częściej niż raz w tygodniu, 11% – raz w tygodniu, a 19% – kilka razy w miesiącu.

Konsultacje ze specjalistami odnośnie do wyboru/przeglądu dostępnych metod antykoncepcji:
Wybór odpowiedniej metody antykoncepcyjnej większość ankietowanych konsultowała z ginekologiem. W Szwajcarii, Austrii i Niemczech ponad 90% ankietowanych wskazało ginekologa jako specjalistę, do którego najczęściej zwracają się z pytaniami dotyczącymi antykoncepcji. W Polsce 85 % badanych kobiet wybrało również ginekologa.
W niektórych krajach dużym zaufaniem w kwestii porad dotyczących antykoncepcji cieszą się także lekarze ogólni – w Holandii (84%), Danii (80%) i Wielkiej Brytanii (76%), to najczęściej wybierany specjalista. Ewenementem jest Szwecja, w której 61% kobiet korzysta z porad położnej, a 45% ginekologa. W Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Turcji powodzeniem cieszą się także tzw. kliniki planowania rodziny, które w Polsce (ale też Grecji, Czechach, Norwegii, Włoszech, Austrii) nie są znane.

Wpływ partnera na wybór metody antykoncepcyjnej:
68% Francuzek, 64% Czeszek i 56% Portugalek odpowiedziało w badaniu, że partner nie ma wpływu na wybór metody antykoncepcyjnej.
Największy wpływ na wybór metody antykoncepcyjnej mają Hiszpanie (37% ankietowanych kobiet odpowiedziało, że ich partnerzy mają pewien wpływ, a 49% – że silny wpływ).
Istotny wpływ na wybór metody antykoncepcyjnej mają także Polacy (40% kobiet podało pewien wpływ, 36% – silny wpływ partnera), Ukraińcy, Grecy, Turcy – łącznie pewien i silny wpływ – ok. 66 %.

Kiedykolwiek zastosowane metody antykoncepcyjne:
Dwie najbardziej popularne wśród kobiet w Europie metody antykoncepcyjne to prezerwatywy i pigułki antykoncepcyjne. Mieszkanki 11 spośród 18 przebadanych krajów Europy częściej stosują pigułkę niż prezerwatywę. Największa przewaga pigułki nad prezerwatywą jest wśród Holenderek – odpowiednio 87% mieszkanek tego kraju wybrało pigułkę, a 57% – prezerwatywę oraz w Portugalii – 82% pigułkę, 53% – prezerwatywę.
Znaczna przewaga prezerwatywy nad pigułką jest w 2 spośród 18 badanych krajów: w Grecji – gdzie 89% kobiet wybrało prezerwatywę, a 24% – pigułkę oraz na Ukrainie – 81% wskazało prezerwatywę, a 27% – pigułkę. W pozostałych krajach nie ma dużych różnic między wyborem pigułki i prezerwatywy.
70% Polek stosowało pigułkę antykoncepcyjną, a 78% – prezerwatywę.

Okres stosowania obecnej metody antykoncepcyjnej:
Najdłużej stosowaną metodą antykoncepcyjną jest pigułka antykoncepcyjna. Najdłużej jest stosowana przez: Holenderki – 151 miesięcy, Niemki – 134 miesiące oraz Austriaczki, Portugalki i Dunki – po 127 miesięcy.
Prezerwatywę najdłużej stosują Greczynki – 117 miesięcy.
Respondentki z Polski pigułkę antykoncepcyjną stosowały przez 64 miesiące, a prezerwatywę przez 70 miesięcy.

Ponowne przyjmowanie pigułki antykoncepcyjnej po dłuższej przerwie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
Najwięcej spośród ankietowanych, które zastosowały dodatkową przerwę w czasie ostatnich 12 miesięcy przyjmowania pigułki było w Rosji i Hiszpanii – ponad 40%.

Przyczyny, z powodu których nigdy nie wybrano pigułki jako metody antykoncepcyjnej:
Wyniki badania pokazują, że kobiety, które nigdy nie stosowały pigułki najbardziej obawiają się efektów ubocznych. Takie obawy wyraziły mieszkanki: Rosji (57%), Grecji (55%) i Danii (51%).
Drugim pod względem popularności powodem niestosowania pigułki jako metody antykoncepcyjnej była obawa, że kobiety będą zapominały o regularnym przyjmowaniu tabletki. Największe obawy z pamiętaniem o przyjmowaniu pigułki codziennie mają Polki – 44% oraz Rosjanki – 43%.
Najmniej obaw związanych ze stosowaniem pigułek mają Portugalki.

Sposoby przypominania sobie o konieczności przyjęcia tabletki:
Europejki stosują tak zwaną „dzienną rutynę”, czyli starają się przyjmować tabletki każdego dnia o tej samej porze – średnia europejska wynosi 68%. Najczęściej stosują taką metodę Szwedki – 84%. Najrzadziej Polki – 49%.
Drugą najczęściej wybieraną metodą przypominania o tabletce jest alarm w telefonie komórkowym – średnia w Europie wynosi 25%. Taką metodę najczęściej wybierają Polki – aż w 53%. Najrzadziej na tę metodę decydowały się Holenderki (5%) i Dunki (7%).
Pozostałe metody przypominania o pigułce, stosowane znacznie rzadziej to: budzik w zegarku (średnia 2%), urządzenie do przypominania o konieczności wzięcia leków (1%) i przypomnienie internetowe (również 1%). 13% Europejek stwierdziło, że nie stosuje żadnego rodzaju przypomnień.

Metodologia badania:
w badaniu wzięły udział kobiety w wieku 15/18-49
próba reprezentatywna ze względu na wiek, edukację, dochód i miejsce zamieszkania
badanie przeprowadzono w 19 krajach (18 krajów Europy i Kanada); w sumie udział wzięło 25.590 kobiet; w Polsce przepytano 1041 kobiet, najczęściej należących do grup:
- 18,4% kobiet zamieszkuje województwo mazowieckie
- 54,0% kobiet w wieku 20-30 lat
- 50,7% kobiet ze średnim dochodem na osobę
- 77,5% kobiet o wyższym wykształceniu
dane dla Europy są ważone w oparciu o liczbę kobiet w wieku 15-49 dla każdego kraju
wywiad on-line trwał ok. 30 minut
badanie miało miejsce w listopadzie-grudniu 2009

 

 

---